لینک های دسترسی

ملاقات محمود  عباس  رهبر فلسطيني ها با رهبران ارشد اسرائيل درمصر


محمود عباس رهبر فلسطيني ها امروز يکشنبه با مامورين ارشد اسرائيلي ، که بلند رتبه ترين ملاقات بين دوطرف از هنگامي بود که سازمان حماس رهبري حکومت فلسطيني هارا در ماه مارچ بدست گرفت ، ملاقات کرد.

عباس با شيمون پيريز معاون صدراعظم اسرائيل و خانم زيپي ايونيي وزير خارجه اسرائيل در حاشيه جلسه اقتصادي جهان در صيفيه شرم الشيخ مصر واقع دربحيره احمر ملاقات کرد .

وزير خارجه اسرائيل بعد از اين ملاقات به خبرنگاران گفت به عباس گفته است اسرائيل تطميم ندارد مردم فلسطيني را بخاطر انتخاب يک حکومت برهبري حماس جزا بدهد . موصوفه اظهار کرد اسرائيل تصميم گرفته پول هاي ماليات گمرکي فلسطيني ها را ، که آن کشور تا کنون قيد نگهداشته بود ، در سعي براي تقليل بحران شديد مالي فلسطيني ها در ساحل غربي و باريکه غزه مي پردازد . وقتي حماس اداره حکومت فلسطيني ها راا بدنيال انتخابات پارلمان بدست گرفت اسرائيل از پرداخت ۵۵ ميليون دالردر ماه به ادره فلسطيني ها که از بابت گمرکات از جانب فلسطينيها جمع کرده بود، خودداري نمود . .

کابينه اسرائيل انتقال اين وجوه را امروز يکشنبه تصويب نمود . مامورين اسرائيلي ميگويند ازاين پول براي خريد اري مواد و تجهيزات طبي براي شاخانه هاي فلسطيني ها استفاده خواهد شد.

پيريز مذاکرات بعمللامدهبا عباس رادوشتانه خواند و عباس گفت انتظاردارد با ايهود اولمرت صدراعظم اسرائيل بعداز مسافرت او به ايالات متحده در اين هفته ملاقات کند .

XS
SM
MD
LG