لینک های دسترسی

آغاز مذاکرات حکومت نيپال با شورشيان ماويستي


حکومت نيپال و شورشيان ماوئيستي مذاکرات صلح را اغاز کرده اند که هدف ان خاتمه دادن بيک دهه شورش در انکشور مي باشد.

مقامات ميگويند هئيت هاي حکومت و شورشيان اواخر روز جمعه در نزديک کتمندو،پايتخت، ملاقات نمودند. اين ملاقات درست دو ساعات بعد از ان اغاز يافت که هردو جانب براي انجام مذاکرات صلح موافقه کردند.

هئيت هاي هردو جانب ميگويند که انتظار ميرود در اين مذاکرات براي ملاقات بين پراچاندا رهبر شورشيان و گريجا پراساد کوئيرالا،صدراعظم نيپال امادگي گرفته شود.

وزير داخله نيپال اظهار اطمينان نمود که مذاکرات موفقيت اميز خواهد بود.

اميدواري ها براي خاتمه دادن به شورش در نيپال از موقعي بيشتر گرديد که بعد از هفته هاي اعتراضات خياباني عليه گيانندرا، پادشاه نيپال، حکومت چندي حزبي ماه گذشته در انکشور قدرت را بدست گرفت.

XS
SM
MD
LG