لینک های دسترسی

بش تحقيقات کامل تصادم ترافيکي کابل را به کرزي وعده داد


جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده به حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان تحقيقات کامل تصادم مهلک ترافيکي و گلوله باري هفتۀ جاري در کابل را که عساکر ايالات متحده دران دست داشتند، وعده داد.

نطاق جورج بش بخبرنگاران گفت که رئيس جمهور ايالات متحده با حامد کرزي صحبت کرد تا مراتب همدردي را بخاطر مقتولين و مجروحين واقعۀ روز دوشنبه در کابل ابراز داشته و تحقيقات کامل را وعده بدهد.

پوليس افغانستان ميگويد در تصادم ترافيکي و شورش مابعد آن حد اقل ۲۰ نفر هلاک و ۱۶۰ تن ديگر زخمي شدند.

قواي نظامي ايالات متحده در افغانستان تحقيقات مقدماتي را براه انداخته است. تام کالنز، سخنگوي قواي نظامي ايالات متحده ميگويد تحقيقات نشان ميدهد که در قبال تصادم مهلک موتر که باعث شورش در کابل شد عساکر ايالات متحده بدفاع از خود گلوله باري کردند.

کالنز گفت دسته هاي مردم بعد از تصادم ترافيکي سنگ پرتاب کرده و قواي ايالات متحده را تهديد کردند. او همچنان گفت که از داخل اجتماع مردم گلوله باري صورت گرفت و عساکر مجبور شدند براي دفاع از خود از اسلحه استفاده کنند.

تام کالنز گفت که علت تصادم خرابي برک يک عراده لاري ثقيل نظامي ايالات متحده بود که در نتيجه رانندۀ موتر کنترول موتر را از دست داد و با چندين موتر ديگر تصادم نمود.

او گفت هنوز زود است که گفته شود آيا عساکر شليک هاي هوائي کردند و يا مردم را هدف قرار دادند. بعضي از شاهدان عيني گفتند که آنها عساکر را ديدند که اهالي را هدف قرار ميدادند.

پارلمان افغانستان قطعنامه اي صادر نموده از حکومت تقاضا کرد تا مسؤلين تصادم ترافيکي را توقيف کند.

XS
SM
MD
LG