لینک های دسترسی

امريکا مايل است با ايران مذاکره کند و ميگويدهمه طرق هنوز مورد مذاکره ميباشد


کاندليزا رايس، وزير خارجه ميگويد ايالات متحده مايل است در مذاکرات با ايران روي پروگرام ذروي آن کشور بساير کشورهاي اروپائي بپيوندد، در صورتي که تهران فعاليت هاي غني سازي يورانيم را متوقف سازد.

خانم رايس در پاسخ به سؤال يک خبرنگار علاوه کرد که ايالات متحده مايل است همۀ طرق، بشمول استفاده از قوه را در صورت ادامه دادن ايران به غني سازي يورانيم، باز نگهدارد.

خانم رايس امروز در واشنگتن گفت ايالات متحده براۀ حل دپلوماتيک باين اختلاف متعهد است. او گفت ايران بايد عمليات غني سازي و تصفيۀ يورانيم را که براي توليد اسلحه قابل استفاده است، بطور تصديق شدني متوقف سازد. ايران اصرار ميورزد که پروگرام ذروي آن کشور براي توليد انرژيست.

بعدتر جورج بش، رئيس جمهور طي صحبت با خبرنگاران گفت تصميم ايالات متحده انعکاس دهندۀ تمايل اين کشور در بدست گرفتن رهبري براي يافتن يک راۀ حل دپلوماتيک جهت مقابله با ايران است. او تصميم امروزي را دپلوماسي قوي خواند.

رايس گفت نمايندگان ايالات متحده پيام او را از طريق حکومت سويس به ايران مخابره کردند.

فرانسه بريتانيا و جرمني از اين اقدام ايالات متحده استقبال کردند وزراي خارجه آنها با هم پايه گان چيني روسي و ايالات متحده شان بر مجموعه مشوق هاي که ايران ا ترغيب وتشويق به ختم فعاليت هاي حساس زروي سازد ملاقات و مذاکره کرند .


XS
SM
MD
LG