لینک های دسترسی

اجتماع  ده ها رهبر جهان  در موسسه ملل متحد  جهت شرکت در کانفرانس مرض ايدز


ده ها رهبر و سران و همچنن نمايندگان بيش از ۱۰۰ کشور جهان جهت ارزيابي پيشرفت بين المللي در امر مبارزه عليه وايروس « اچ اي ويي» مرض ايدز وارد نيويارک شده اند .

جلسات سه روزه اين کانفرانس که سر از امروز چهارشنبه آغاز مي گردد به تعقيب نشر يک راپور ملل متحد در باره شيوع اين مرض در جهان داير مي گردد.

اين گذارش تحقيقي مشعر است که براي اولين بار در تاريخ ۲۵ ساله شيوع اين مرض ، سير رشد مرض بطي شده است . راپور ميگويد زعامت سياسي فزاينده و منابع مالي و تخنيکي اختصاص داده شده براي مجادله عليه آن و همچنان توانائي تهيه ادويه هاي متنوع براي تذريق برگ هاي هاي مريضان همه به تنزيل سطح ابتلابه اين مرض کمک کرده است .

معهذا گذارش ملل متحد مشعر است که منطقه جنوب صحراي افريقا بازهم بدترين منطقه مصاب بدين مرض باقي مانده که درآن زياده ا ز ۲۴ ميلون نفر و يادو ثلث مصابين مرض در سطح جهاني بسر مي برند .

XS
SM
MD
LG