لینک های دسترسی

بيانات رئيس جمهور ايران درمورد پروگرام ذروي آن کشور


محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران ميگويد اروپا بخاطر جانبداري ازايالات متحده در بن بست ذروي با ايران، منحيث يک بازنده بزرگ عرض اندام خواهد کرد.

رئيس جمهور ايران دريک مصاحبه با روزنامه دير شپيگل آلمان گفت : کشور هاي اروپا در خطر از دستد ادن نفوذ شان در شرق ميانه قراردارند و شهرت خودرا در ساير مناطق جهان نيز از دست ميدهند . اوميگويد مامورين اروپائي ميدانند که فعاليت هاي اتومي ايران صلح آميز است

در عين حال منوچهر متکي وزير خارجه ايران ميگويد کشورش آماده است گفت و شنود ها ذروي را با بريتانيا ، فرانسه ، و جرمني بدون شرايط قبلي از سر گيرد .توني سنو يک سخنگوي قصر سفيد گفت ايالات متحده از از سر گيري مذاکرات استقبال مي کند .

تبصره هاي ايران در فرصتي بعمل ميايد که مذاکره کنندگان اروپائي محموله مشوقهاي اقتصادي براي ايران را براي قطع پروگرام فعاليت هاي ذروي حساس آنکشور به اتمام مي رسانند .

XS
SM
MD
LG