لینک های دسترسی

توافق روي يک محمولۀ مشوق ها و مجازات جهت حل اختلافات روي پروگرام ذروي ايران


قدرت هاي جهان روي يک محمولۀ مشوق ها و مجازات توافق کرده اند که قرار است جهت حل اختلافات روي پروگرام ذروي ايران به آن کشور ارائه شود.

مارگرت بکت، وزير خارجۀ برتانيه بعد از ملاقات امروزي در ويانا که دران مامورين فرانسه، برتانيه، ايالات متحده، روسيه و چين همراه با آلمان اشتراک داشتند، اين توافق را اعلام کرد.

بکت جزئيات اين محموله را افشا نکرد ولي اينقدر گفت که اين مشوق ها مفاد قابل ملاحظه اي به ايران بار مي آورد. او گفت اکنون پيشنهاداتي به ايراني ها ارائه خواهد شد و در صورتي که ايران بمذاکره توافق نکند، اقدامات بيشتر از طريق شوراي امنيت ملل متحد اتخاذ خواهد شد.

بروز چهارشنبه ايالات متحده پيشنهاد کرد که اگر ايران به متوقف ساختن پروگرام غني سازي يورانيم و فعاليت هاي تصفيۀ مجدد توافق کند، ايالات متحده در مذاکرات با ايران به اتحاديۀ اروپائي خواهد پيوست.

در تهران منوچهر متکي وزير امور خارجۀ ايران، شرايط مذاکره را رد کرده گفت کشورش از حق غني سازي يورانيوم منصرف نخواهد شد.


XS
SM
MD
LG