لینک های دسترسی

اندونيزيا از سي وهفتمين مرگ ناشي از انفلوانزاي مرغان گزارش داد


داکتران در اندونيزيا از سي وهفتمين مرگ ناشي از انفلو انزاي مرغان در آن کشور گزارش داد که يک پسر ۱۵ ساله از باندونگ مرکز جاواي غربيست.

داکتران ميگويند ، اين پسر جوان بروز سي ام ماه مي وفات يافت ، اما نتايج آزمايشات وي اخيراً تائيد شد که ناشي از ويروس اچ پنج ان يک بوده است .

اندونيزيا يک افزايش قابل ملاحظه در وفيات ناشي از انفلوانزاي پرندگان را در ماه هاي اخير گزارش داده است. مقامات ۵۴ نفر را بخاطر ارتباطات شان بيک خانواده که در اثر اين ويروس وفات يافته اند، در قرنطين نگهداشته اند.

مامورين سازمان صحي جهان اين واقعه را يکي از انکشافات قابل توجه تاکنون در گسترش اين ويروس خوانده اند.

XS
SM
MD
LG