لینک های دسترسی

دانلد رمز فلد، وزير دفاع امريکا با  مامورين اندونيزيا روي مناسبات نظامي مذاکره مي نمايد


دانلد رمز فلد، وزير دفاع امريکا روز سه شنبه با مامورين اندونيزيا روي مناسبات نظامي ملاقات و مذاکره مي نمايد.

قراراست رمز فلد در دوران بازديد يکروزه ، با سو سيلو بامبانگ يودوينو،رئيس جمهور اندونيزيا ملاقات نمايد.واشنگتن در سال۱۹۹۰ روي الزامات تخطي هاي حقوق بشر مامورين اندونيزيا در تيمور شرقي، مناسبات نظامي را با جاکارتا قطع کرد.ولي اواخر سال گذشته حکومت امريکا معاونت نظامي را براي اندونيزيا در بعضي ساحات اجازه داد.

بروز هاي شنبه و يکشنبه، رمز فلد از ويتنام ديدن نمود.وي با همتاي ويتنامي خود ملاقات و درباره تقويه مناسبات نظامي و توسعه مساعي براي يافتن عساکر امريکائي که دردوران جنگ ويتنام مفقود الاثر شدند،مذاکره کرد.

در حدود ۱۸۰۵ عسکر امريکائي هنوز از جنگ در جنوب شرق اسيا مفقود الاثر مي باشند.وزارت دفاع امريکا ميگويد،قدم بعدي در انکشاف روابط نظامي،تبادلات طبي خواهد بود.

XS
SM
MD
LG