لینک های دسترسی

ملاقات صدراعظم اسراييل با پادشاۀ اردن


ايهود اولمرت صدراعظم اسراييل ميگويد اسراييل هيچ اقدامي در منطقۀ تحت اشغال کرانۀ غربي رود اردن بدون مشوره با اردن انجام نخواهد داد. وي اين تعهد را در ختم ملاقات امروزي اش با ملک عبدالله پادشاه اردن در عمان انجامد داد.

وي همچنان تعهد نمود که اسراييل جهت تضعيف بحران بشري درمناطق فلسطيني اقدام خواهد نمود. وي اردن را يک متحد استراتيژيک ناميد.

ملک عبدالله گفت يک راۀ دو دولته، يگانه راۀ حل بحران فلسطينيان واسراييل ميباشد و بايد از طريق مذاکرات بين اسراييل و فلسطينان حاصل گردد.

دو رهبر در بيانيه هاي شان به پلان جنجال برانگيز تعيين يک جانبۀ سرحدات اسراييل در صورت ناکامي مذاکرات با فلسطينيان اشارۀ ننمودند.

ملک عبدالله روز چهارشنبه اظهار نگراني نمود که واقعات مناطق فلسطيني ها که از کرانۀ غربي در امتداد درياي اردن موقعيت دارد، ممکن است اردن را بي ثبات بسازد.


XS
SM
MD
LG