لینک های دسترسی

قتل چهار کارمند افغان در قندهار


مقامات افغانستان مي گويند، افراد مسلح چهار کارمند افغان مربوط يک پروژۀ سرک سازي را به قتل رساندندکه توسط کمپني تعميراتي هندي استخدام شده بودند.

مقامات گفتند که اين چهار کارمند در حاليکه بضرب گلوله کشته شده بودند امروز يکشنبه در ولايت قندهار پيدا شدند. آنها گفتند که چندين صد دالر پول نقد اين افراد سرقت شده است .

داود احمدي سخنگوي ولايت قندهار ميگويد که معلوم نيست که آيا اين قتلها توسط شورشيان طالب صورت گرفته يا دزدان عادي.

اما اين کارمندان در منقطۀ ميوندکشته شده اند جايي که جنگجويان طالب يک جنگ گريلايي ضد حکومت را براه انداخته اند. جنگجويان طالب همچنان مامورين و کارمندان کمپني هاي سرکسازي هندي را مورد هدف قرار ميدهند.

XS
SM
MD
LG