لینک های دسترسی

در شهر کرکوک عراق چندين بم گزاري صورت گرفت


پنج حملۀ بم در شهر کرکوک رخ داده و حد اقل ۱۷ نفر را بقتل رسانيد.

مقامات میگويند اين انفجارات تقريباً همزمان که همه متوجۀ پوليس بود، يک تعداد زياد مردم را

مجروح ساخت. چندين فرد پوليس در جملۀ مقتولين قرار دارند.

بم گزاري هاي امروزي يک روز بعد ازان صورت گرفت که گروۀ دهشت افگني القاعده در عراق در قبال مرگ ابو مصعب الزرقاوي در يک حملۀ هوائي ايالات متحده، شيخ ابوحمزه المهاجر را بحيث رهبر جديد آن گروه اعلام کرد.

رهبر جديد شورشيان طي بيانيه اي که در انترنت نشر شده تعهد نمود که حملات را بر قواي ايالات متحده در عراق و متحدين عراقي شان ادامه دهد.

حکومت عراق پلان آغاز عمليات امنيتي مجوزه بروز چهارشنبه را اعلام کرد که شامل مستقر ساختن حد اقل ۴۰ هزار عسکر در پايتخت خواهد بود.

همچنان امروز رؤف عبدالرحمن، رئيس محکمه در محاکمۀ صدام حسين، رئيس جمهور سابق عراق گفت امروز آخرين روزيست که وکيل مدافع ميتواند شاهدان را احضار کند.

XS
SM
MD
LG