لینک های دسترسی

روسيه ميگويد ايران به پيشنهاد مشوق هاي جامعۀ بين المللي جواب مثبت ميدهد


ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه ميگويد ايران به پيشنهاد مشوق هاي جامعۀ بين المللي براي متوقف ساختن فعاليت هاي حساس ذروي و برگشت به مذاکرات روي پروگرام ذروي آنکشور جواب مثبت ميدهد.

ولاديمير پوتين امروز پنجشنبه بعد از ملاقات با محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران در حاشيۀ يک جلسۀ سران کشور هاي آسيايي در چين صحبت نمود. پوتين ميگويد ايران آماده است تا در آيندۀ قريب درمذاکرات شرکت نمايد.

ولاديمير پوتين ميگويد ايران حق دسترسي به انرژي ذروي را دارد اما بايد بر نگراني ها در مورد اهداف اين پروگرام توجه نمايد.

محمود احمدي نژاد از کشور هاي آسياي مرکزي تقاضا نمود تا ازکشورش در منازعه روي پروگرام ذروي آنکشور حمايت نمايند. وي گفت ايران با يک مداخلۀ پرخاشگرانه توسط قدرت هاي سلطه جودر غرب مواجه ميباشد.

اين انکشافات در حالي صورت ميگيرد که ۳۵ عضو هيأت مديرۀ ادارۀ بين المللي انرژي ذروي روي پروگرام ذروي ايران بحث مينمايند.

XS
SM
MD
LG