لینک های دسترسی

قتل پنج نفر در کراچي


مامورين پاکستاني ميگويند در اثر يک حملۀ غافلگيرانۀ افراد مسلح بر يک موتر پوليس پنج نفر بشمول يک مامور ارشد يک زندان کشته شدند.

پوليس ميگويد ظاهرأ امان الله نيازي معاون زندان عمومي کراچي هدف اين حمله بوده که امروز پنجشنبه دريک جادۀ مزدحم در نزديکي بازار وسايل برقي و الکترونيک صورت گرفت. معلوم نيست توسط چه کساني اين حمله را انجام دادند.

کراچي در ماه هاي اخير صحنۀ بم گزاري ها و گلوله باري پي در پي بوده است. تندروان اسلاميست مسؤول بعضي ازين حملات خوانده شده اند، در حاليکه بعضي از حملات ديگر بوسيله گروه هاي جنايتکار انجام شده است.

در ساير مناطق، مقامات ميگويند طي يک حملۀ بم دستي امروز پنجشنبه برمحوطۀ نيروهاي امنيتي در ولايت جنوب غربي بلوچستان سه تن از کارمندان امنيتي پاکستاني زخمي شدند. مامورين ميگويند تندروان يک بم دستي را بداخل محل بودوباش مامورين امنيتي در شهر قيلات پرتاپ نمود.

XS
SM
MD
LG