لینک های دسترسی

شورشيان چچن باوجود مرگ رهبر شان دوام جنگ را تعهد نموده اند


شورشيان چچن، بعد از کشته شدن رهبر شان دريک جنگ روز شنبه، دوام جنگ براي آزادي از روسيه را تعهد نموده اند.

يک بيانيۀ منتشره در وب سايت جدايي طلبان چچن امروز يکشنبه حاکيست که عبدالکليم سعد الله يوڤ رهبر مسلمانان چچنيا روز شنبه در جريان گلوله باري با پليس در شرق گروژني پايتخت منطقوي چچنيا کشته شده است . مقامات طرفدار روسيه در چچنيا ميگويند که يکتن از مشاورين سعد الله يوف معلومات در مورد محل بود وباش او را به پليس فروخته بود.

يکي از وب سابت هاي ديگر جدايي طلبان چچن امروز ميگويد که حتي مرگ يکي از با ارزشترين افراد آن گروه جهاد آنها را ضعيف نخواهد ساخت .

سعد الله يوڤ تا احراز زعامت جنبش شورشيان در سال گذشته در خارج چچنيا چندان شناخته شده نبوده است . او کار درمورد استحکام بخشيدن روابط با جنگجويان اسلاميست در ساير مناطق مثل فققاز در شمال روسيه را آغاز کرد.

سعدالله يوڤ چهارمين رهبر جدايي طلبان چچن است که در جريان ۱۱ سال جنگ جدايي طلبي در منطقۀ جنوب روسيه کشته ميشود.


XS
SM
MD
LG