لینک های دسترسی

جاپان واکنش شديد را در قبال آزمايش راکت دوربرد کورياي شمالي تعهد کرده است


در حاليکه رهبران جهان بار ديگر کورياي شمالي را هشدار داده اند که راکت دوربردش را آزمايش نکند، جونيچيرو کووي زومي صدراعظم جاپان در صورت شليک راکت ،اقدام شديد را تعهد نمود.

مامورين امريکايي در واشنگتن ميگويند ، کورياي شمالي جهت آمادگي براي آزمايش راکت ،عمليۀ انداختن مواد سوخت در يک راکت را تکميل نموده است .

کووي زومي ميگويد، اگر آزمايشي صورت گيرد، جاپان فوراً مشوره ها با ايالات متحده را دربارۀ يک عکس العمل ،آغاز خواهد کرد. وي تصريح نمود که حکومت جاپان چوکات قانوني دارد که ميتواند تعزيرات خودش را عليۀ کورياي شمالي وضع کند.

مامورين استخباراتي مي گويند ، معتقدند که کورياي شمالي درنظر دارد يک راکت دور برد با قابليت رسيدن به الاسکا ، هاوايي ويا سواحل غربي قارۀ امريکا را آزمايش کند.

شام دوشنبه تلويزيون دولتي کورياي شمالي از يک تبصرۀ روسي نقل قول کرده که ادعا هاي آزمايش راکت را (حدسيات تائيد نشده) خوانده که توسط ايالات متحده بخش گرديده، اما از جانب حکومت پيونگ يانگ کدام واکنش مستقيمي صورت نگرفته است .

XS
SM
MD
LG