لینک های دسترسی

بيانات يک سناتور امريکايي دربارۀ دهشت افگني و موقف نيويارک  در آن مورد


يک سناتور متنقذ امريکايي متعاقب گزارش هاي در بارۀ يک دسيسۀ دهشت افگني عليۀ خطوط آهن زير زميني نيويارک در سال ۲۰۰۳ درخواست قبلي اش را دربارۀ پول بيشتر براي مبارزه با دهشت افگني در نيويارک يکبار ديگر تکرار کرد .

سناتور چالز شومر، از وزارت امنيت ملي انتقاد کرد که وجوه اختصاصي براي مبارزه با دهشت افگني براي شهر نيويارک را امسال تا ۴۰ فيصد نسبت به سال گذشته تنقيص داده است. وي گفت گزارشها دربارۀ توطئه سال ۲۰۰۳ نشان ميدهد که آن شهر يک هدف کليدي حملات دهشت افگني باقي مانده است .

يک کتاب تازه بنام ( دکترين يک فيصدي) که توسط ران سوسکند نوشته شده ،جزئيات يک دسيسۀ القاعده را درمورد آغشته نمودن سيستم قطار زير زميني نيويارک را با گاز ساينايد فراهم ميدارد.

مقامات فدرالي مي گويند که از اين دسيسه اطلاع داشته اند. اما علاوه ميکنند که ظاهراً آن حمله از جانب رهبران آن گروه دهشت افگن رد شده بود.

XS
SM
MD
LG