لینک های دسترسی

بش:جهان نميخواهد ايران اسلحۀ ذروي داشته باشد


جورج بش، رئيس جمهور ميگويد قدرت هاي عمدۀ جهان در هدف شان براي مانع شدن ايران از توليد اسلحۀ ذروي متحد هستند.

جورج بش ميگويد آن قدرت ها اکنون بايد يک جبهۀ مشترک دپلوماتيک را تشکيل کنند تا ايران را ترغيب نمايد از بلند پروازي هاي ذروي خود منصرف گردد. او ميگويد ايالات متحده مايل است بمذاکرات بين المللي بپيوندد، بدون در نظر داشت اينکه ايران اول غني سازي يورانيم را ملتوي ميسازد يانه.

او بعد از ملاقات با رهبران اروپائي براي يک کنفرانس سران يک روزه روي موضوع ايران و ساير موضوعات، صحبت کرد.

جورج بش همچنان گفت پلان ايران براي ارائۀ پاسخ بمشوق هاي غرب در اواسط ماۀ آگست، انتظار طولاني اي براي يک پاسخ است. او گفت ارزيابي يک پيشنهاد منطقي براي ايران وقت زيادي را نبايد بگيرد.


XS
SM
MD
LG