لینک های دسترسی

خبرنگار تلويزيون پاکستاني و فلمبرداروي که مفقودالاثر بودند،  در شهر کراچي ظاهر شدند


يک خبرنگار تلويزيون پاکستاني و فلمبرداروي که مفقودالاثر بودند، يکروز بعد از آنکه شبکۀ تلويزيوني مربوط به آنها خواستار يک تحقيق در مورد محل بودوباش آنها گرديده بود، امروز پنجشنبه در يک محکمه در شهر کراچي ظاهر شدند.

مکيش روپيتا و سنجي کمار از تاريخ ششم مارچ باينطرف مفقودالاثر بودند. روز چهارشنبه حکومت پاکستان داشتن هرگونه اطلاع در مورد محل بودوباش آنها را رد نمود.

آنها براي شبکۀ تلويزيوني جيو کار مينمايند.

XS
SM
MD
LG