لینک های دسترسی

اداي احترام رئيس جمهور بش به انقلاب ۱۹۵۶ هنگري


رئيس جمهور بش بعد ازاداي احترام به آنعده از مجارستاني هاييکه پنجاه سال قبل بر عليۀ تسلط اتحاد شوروي کمونيستي قيام نموده و توسط اردوي سرخ سرکوب گرديدند، به سفر اروپايي اش خاتمه داد.

رئيس جمهور بش که دريک تپۀ چشم انداز بربوداپست پايتخت هنگري صحبت مينمود، گفت وطن پرستان مجارستاني يک امپراتوري را به مبارزه طلبيده وختم استبداد، انتخابات آزادو ختم سانسور را تقاضا نمودند.

رئيس جمهور بش گفت که ۱۲ روز بعد از آنکه در سال ۱۹۵۶ قيام آغاز گرديد، مسکو با وحشت عظيم براي سرکوبي اين قيام اقدام نمود. وي گفت اردوي سرخ اين قيام را سرکوب نمود اما نتوانست تشنگي مردم مجارستان را به آزادي محو نمايد.

وي گفت پنجاه سال بعد، قرباني مردم هنگري الهامبخش آنهايي ست که به آزادي ارزش قايل اند.

رئيس جمهوراز اعادۀ دموکراسي در اواخر سالهاي ۱۹۸۰ در هنگري يادآوري نموده و آنکشور را يک عضو باارزش ناتو يا پيمان اتلانتيک شمالي خواند. وي از هنگري بخاطر نقش آنکشور در آوردن دموکراسي در بالقان، افغانستان و عراق تمجيد نمود.

رئيس جمهور بش اين بيانيه رابه تعقيب ملاقاتش با رهبران سياسي ايراد نمود.

رئيس جمهور بش براي مذاکره با رهبران اطريشي اتحاديۀ اروپايي به ويانا سفر نمود بود.

XS
SM
MD
LG