لینک های دسترسی

اندونيزيا کنفرانس ايرا به هدف توقف انفلوونزاي پرنده گان آغاز نمود


در حاليکه تلفات انساني از انفلونزاي پرنده گان در اندونيزيا بالا ميرود،

نگراني ها در مورد توانايي آنکشور براي کنترول اين ويروس در حال

افزايش است. حکومت اندونيزيا کارشناسان صحت عامه را از سراسر

جهان براي جلسه اي گردهم آورده است تا آنها را در مبارزه عليه اين مرض

کمک نمايند. خبر نگار صداي امريکا از جاکارتا گذارشي فرستاده که فشرده

اي از آن به توجه رسانيده ميشود.

اقلاً ۳۹ نفر از سال ۲۰۰۳ بدينسو از سبب انفلونزاي پرنده گان در

اندونيزيا تلف شده اند، که ازجمله ۲۸ آن در همين سال بوده است. در

حاليکه شيوع مرض ادامه دارد، جاکارتا از کارشناسان بين المللي طالب

کمک شده است. اندونيزيا با گذارش ۵۱ واقعه ويروس نوع اچ ۵ ان ۱

)بالاترين رقم واقعات انساني را دارا ميباشد. H5N1(

تنها ويتنام با داشتن ۹۳ واقعه مصابيت و ۴۲ واقعۀ فوتي بيشتر است.

اما کارشناسان در ينمورد نگرانند که ويتنام بطور مشهود واقعات انساني را

در سال جاري توقف داد، حتي يک واقعه نيز گذارش نشده است، اما در

اندونيزيا ارقام رو به افزايش است.

يک جلسۀ سه روزه که به روز چارشنبه در جاکارتا آغاز گرديد به اين هدف

براه انداخته شده که تلاش هاي آنکشور را براي مهار ساختن ويروس نوع

اچ ۵ ان۱ تقويت بخشد.

اين کنفرانس در نظر دارد به انتقادات کشور هاي کمک کننده در مورد پلان

هاي اندونيزيا براي کنترول اين مرض رسيده گي نمايد. اين کشور از جامعۀ

جهاني براي يک امداد ۹۰۰ مليون دالري تقاضا نموده است تا براي

مصارف واکسينيشن، آگاهي عامه و جمع آوري مرغان پرداخته شود. بانک

جهاني اخيراً اعلان نموده است که لازم است قبل ازينکه هرگونه امدادي را

در زمينه تعهد نمايد يک پلان مفصل را مشاهده نمايد.

با همه حال اين ساحه ايست که جاکارتا در آن پيشرفت نموده است. پال گولي

که يک مشاور ارشد سازمان صحي جهان در اين کنفرانس است ميگويد.

اندونيزيا سرويلانس خوب را براي اين مرض فراهم ميکند و قادر بوده است

در مورد شيوع مرض به اسرع وقت گذارش دهد.

گولي ميگويد که در حال حاضر اقداماتي در سطح محل در زمينۀ کنترول

انفلونزاي پرنده گان در بين مرغها و تحقيقات لازم در نزد انسانها صورت

ميگيرد، اما من فکر ميکنم همه موافق خواهند بود که کار هاي بيشترلازم

است انجام شود.

ويروس نوع اچ ۵ ان ۱ عمدتاً در بين مرغها انتشار مييآبد، و اکثر واقعات

انساني از تماس با مرغهاي مريض بوجود آمده است. تعدا زيادي از

کارشناسان از بين بردن تمام پرنده هائيرايي را که با ويروس به تماس آمده

اند، حتي آنهائيرا که صحتمند استند، توصيه ميکنند.

اما اندونيزيا در برابر جمع آوري کتلوي مرغان بخاطر قيمت خساره ايکه

بايد به مرغداران پرداخته شود،مقاومت نموده است، طوريکه براي آنها

مرغداري منبع عايد و غذاي شان ميباشد.

کنفرانس منعقده الي روز جمعه ادامه مييآبد و توقع ميرود در ختم جلسه

گذارشي از بررسي مشترک اقدامات ضد انفلونزاي پرنده گان در اندونيزيا و

لستي از سفارش ها را در مورد اينکه چطور آنکشور ميتواند تلاش هاي

جاري را در زمينه تقويت بخشد، تسويد گردد.

XS
SM
MD
LG