لینک های دسترسی

دو تندرو اسلامي ويک صاحب منصب نظامي هندي در جريان گلوله باري متقابل  کشته شده اند


پليس در کشميرتحت کنترول هند ميگويد که دو تندرو اسلامي ويک صاحب منصب نظامي هندي در جريان گلوله باري متقابل کشته شده وحد اقل هشت فرد ملکي در جريان يک حملۀ بم دستي زخمي گرديدند.

مقامات مي گويند که جنگ مسلح امروزشنبه در منطقۀ پلوامه وقتي در گرفت که قواي نظامي هندي بيک مخفيگاه شورشيان حمله کرد.

در يک واقعۀ ديگر حد اقل هشت نفر وقتي زخمي شدند که تندروان مظنون يک بم دستي را در يک سرک مزدحم تجارتي در سري نگر پرتاب کردند.

مامورين مي گويند هدف بم هاي دستي پليس بود اما به هدف نخورد.

XS
SM
MD
LG