لینک های دسترسی

آيت اللهء ايراني مذاکرات را با ايالات متحده مفيد نمي پندارد


رهبر روحاني ايران ميگويد در مذاکرات با ايالات متحده روي پروگرام ذروي کشورش مفادي را نمي بيند.

آيت الله علي خامنه اي علاوه کرد که ايران روي حق خود براي استفاده از تکنالوژي با هيچ کسي مذاکره نميکند. اما او گفت ايران مايل است نظارت بين المللي را از پروگرام ذروي اش مورد بحث قرار دهد، در صورتي که ساير کشورها حق ايران را براي کسب تکنالوژي ذروي بپذيرند.

ايالات متحده پيشنهاد نموده که در مذاکرات اروپائيان با ايران بپيوندد در صورتي که ايران اول توافق نمايد غني سازي يورانيم را ملتوي سازد.

توني سنو، نطاق قصر سفيد ميگويد ايالات متحده منتظر است بشند علي لاريجاني، رئيس هيئت ايران در مذاکرات ذروي به هاوير سولانا، رئيس سياست خارجي اتحاديۀ اروپائي چه ميگويد. سن ميگويد جامعۀ بين المللي انتظار دارد ازان طريق از عکس العمل ايران به مشوق هاي بين المللي در بدل منصرف شدن از غني سازي و اشتراک مجدد بمذاکرات واقف گردد.


XS
SM
MD
LG