لینک های دسترسی

يک تعداد بيشتر زندانيان بموجب پلان آشتي صدراعظم عراق آزاد شد


بموجب پلان آشتي ملي نوري المالکي، صدراعظم عراق که بروز يکشنبه اعلام شد، يک تعداد بيشتر زندانيان آزاد شدند.

امروز در حدود ۴۵۰ زنداني از زندان ابوغريب در غرب بغداد، که توسط ايالات متحده اداره ميشود، و ساير زندان ها در سراسر کشور، آزاد شدند.

نوري المالکي تعهد کرده که ۲۵۰۰ زنداني را تا آخر ماۀ جاري آزاد کند. مامورين ميگويند کساني که آزاد ميشوند در جرايم خشونت بار دست نداشتند و يا اينکه اشتباهاً دستگير شده بودند.

در عين زمان، قواي نظامي ايالات متحده ميگويد امروز حملات جداگانۀ شورشيان باعث قتل يک عسکر قواي پيادۀ بحريه و يک عسکر قواي زميني ايالات متحده در خارج بغداد گرديد. انفجار بم تعبيه شده در يک موتر در کرکوک سه عراقي را کشت. چند ساعت بعد يک موتر ديگر در محلۀ دوره در بغداد منفجر شده، سه نفر را کشت.

در يک انکشاف ديگر، محکمۀ عالي عراق ميگويد محاکمۀ دوم صدام حسين و چندين مامور ارشد سابق او بتاريخ ۲۱ آگست آغاز ميشود. آنها بخاطر قتل ده ها هزار کرد در عمليات انفال در سال هاي ۱۹۸۰ به نسل کشي متهم ميباشند.


XS
SM
MD
LG