لینک های دسترسی

تبصره هاي وزير خارجۀ ايالات متحده توسط پاکستان


پاکستان ، يک تقاضاي کانداليزا رايس وزير امورخارجۀ ايالات متحده را براي برگزاري يک انتخابات دموکراتيک وآزاد در پاکستان درسال آينده شديدأ رد نموده ميگويد آنکشور به هيچگونه مشوره از خارج ضرورت ندارد.

خانم رايس در راۀ سفر به اسلام آباد بروز سه شنبه در طياره به خبرنگاران گفت جهان يک انتخابات دموکراتيک، آزاد و منصفانه را درسال ۲۰۰۷ در پاکستان انتظار ميبرد.

وزارت خارجۀ پاکستان اواخر روز چهارشنبه بيانيه يي نشر نموده و ميگويد خانم رايس اين موضوع را با پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان مطرح نساخته است. درين بيانيه همچنان گفته شده که چنين مسايل مربوط به مردم پاکستان ميباشد.

در حال حاضر طرفداران جنرال پرويز مشرف در پارلمان پاکستان اکثريت دارندو قرار است انتخابات پارلماني در سال آينده برگزار گردد. دورۀ پنجسالۀ جنرال نيز در سال ۲۰۰۷ به پايان ميرسد.

رئيس جمهور پاکستان خواستار انتحاب مجدد از جانب پارلمان ميباشد اما واضح نيست که آيا اين انتخابات در پارلمان فعلي صورت خواهد گرفت و يا پارلمان جديد.


XS
SM
MD
LG