لینک های دسترسی

افراد مسلح معين يک وزارت را در عراق با ۱۹ محافظش احتطاف کردند


مقامات عراقي ميگويند افراد مسلح معين وزارت برق و ۱۹ محافظش را در بغداد، اختطاف کردند.

آنها ميگويند افراد مسلح لباس عسکري بتن داشتند و يک کاروان را متوقف ساختند که رعد الحريث و محافظينش در داخل آن سفر ميکردند.

اين اختطاف دومين اختطاف عمده در کمتر از يک هفته در بغداد ميباشد. بروز شنبه، يک سني عرب که وکيل شوراست همراه با هفت محافظش اختطاف شدند.

اعضاي سني شوراي ملي عراق ازان زمان ببعد با جلسات آن مجلس مقاطعه کرده و خواستار آزادي او شده اند.

بعضي از اعضاي سني پارلمان مليشيا هاي شيعه را مسؤل موجي از اختطاف ها در سراسر بغداد ميخوانند.


XS
SM
MD
LG