لینک های دسترسی

باران هاي موسمي در جنوب آسيا يک تعداد ديگر ا هلاک ساخت


مقامات در غرب هند ميگويند که از روز دوشنبه باينطرف باران هاي موسمي در شهر بمبئي هفت تن ديگر را هلاک ساخته است.

مامورين ميگويند دو نفر امروز و بقيه ديروز هلاک شدند. علت اکثر اين تلفات برق گرفتن و غرق شدن بوده است. تعداد تلفات باران ها در سراسر هند اکنون به ۲۲۷ نفر بلند رفته است.

اکثر قسمت هاي بمبئي زير آب است که در نتيجه فسخ خدمات قطار آهن، التواي پروازها و گير ماندن موترها در آب را سبب گرديده است. بسياري دفاتر، مکاتب و دکان ها مسدود است.

در کشور همجوار پاکستان بعد ازانکه عملۀ نجات اجساد بيشتري را از زير گل و لاي مخروبۀ سه خانه برون کردند، تعداد تلفات ناشي از لغزش زمين در شمال غرب کشور بحد اقل ۱۷ نفر رسيد.

در جنوب آسيا سالانه صدها نفر در لغزش زمين ناشي از باران هاي موسمي هلاک ميشوند.


XS
SM
MD
LG