لینک های دسترسی

جنگ بين عساکر  اسرائيلي و  فلسطيني ها در باريکۀ غزه


جنگ بين عساکر اسرائيلي و تندروان فلسطيني در شمال باريکۀ غزه در حالي در گرفت که اسرائيل عمليات خود را درين قلمرو فلسطيني براي متوقف ساختن حملات با راکت بر شهر هاي اسرائيلي گسترش داده است

شاهدان عيني فلسطيني ميگويند حد اقل دوازده فلسطيني درين جنگ در نزديکي شهر بيت لهيه کشته شده اند. به اساس گذارش هاي خبري يک عسکر اسرائيلي کشته شده است.

صبح امروز پنجشنبه، تانکها و عساکر اسرائيلي سه محل سابقۀ آبادي هاي يهودي نشين را در نزديکي اين شهر تصرف کردند و يک منطقۀ حايل را بمنظور جلو گيري از حملات راکتي فلسطيني ها ايجاد نمودند.

امير پيريتز وزير دفاع اسرائيل امروز در تلويزيون اين کشور گفت کشورش آماده است وقتي که فاسطيني ها شليک راکت را بر اسرائيل متوقف ساخته و عسکر اسرائيلي را که اختطاف کرده اند بر گردانند ، غزه را ترک گويد.

امروز در جنوب باريکۀ غزه شاهدان عيني ميگويند حد اقل دو نفر در اثر يک حملۀ هوائي اسرائيلي کشته و چندين نفر ديگر زخمي گرديده اند.


XS
SM
MD
LG