لینک های دسترسی

کورياي شمال  آزمايشات راکت را مؤفقانه خوانده است


کورياي شمالي ميگويد آزمايشات راکت مؤفقانه بوده و مي افزايد راکتهاي بيشتري پرتاب خواهد کرد.

وزارت خارجۀ کوزرياي شمالي در اولين بيانيۀ رسمي پس از آزمايشات رامت بورز چهار شنبه همچنان تهديد نمود که عليه هر کشوري که بخواهد بر کورياي شمالي در مخالفت با انجام آزمايشات راکت فشار آورد از قوه کار خواهد گرفت. وزارت خارجۀ کورياي شمالي ميگويد پرتاب اين راکت ها به افزايش ظرفيت دفاعي کورياي شمالي کمک کرده است.

ولي وزارت دفاع ايالات متحده ميگويد هيچ يک از هفت راکتي که پرتاب شد تهديد را متوجه ايالات متحده نمي ساخت. وزارت دفاع ميگويد يکي از راکتهاي با بُرد دور کمتر از يک دقيقه بعدر از پرتاب سقوط کرد.

اين آزمايش راکت تقبيح و نگراني بين المللي را باعث شد. پس ا اين آزمايشات رئيس جمهور بُش تيلفوني با هو ژينتاو رئيس جمهور چين ، نُه مو هيون رئيس جمهور کروياي جنوبي و جونيچيرو کيو زومي صدراعظم جاپان صحبت نموده است.

آقاي بُش و آقاي کيوزومي موافقه کردند که براي وضع تعزيرات عليه کورياي شمالي از طرف ملل متحد فشار آورند ولي روسيه اين تهديد را مقابله طلبي ميخواند. ولادمير پوتين رئيس جمهور روسيه ميگويد از اين آزمايشات راکت مايوس گرديده و از سر گيري مذاکره با کورياي شمالي را خواستار شد.

XS
SM
MD
LG