لینک های دسترسی

عساکرعراقي امروز در نزديکي بغداد، يک تندرو بلند رتبه را دستگير نمودند


قواي نظامي امريکا مي گويد عساکر عراقي امروز جمعه ، در جريان حمله بر منطقه در نزديکي بغداد، يک تندرو بلند رتبه را دستگير نمودند.

طي بيانيهٌ گفته شده که اين تندرو چند گروه شورشي را در بغداد رهبري مينمود که بر قواي عراقي و متحدين حملات بم هاي تعبيه شده در موتر، و بم هاي کنار جاده را به راه انداخته اند. اين مرد تا کنون شناسائي نشده است.

بيانيه حاکيست که در اين حمله سي تا چهل تن از جنگجويان دشمن کشته و يا زخمي گرديد. مقامات نظامي مي گويد در اين حمله عساکر عراقي و قواي متحدين تلفاتي نداده اند.

قبلاَ پوليس عراق گفت در جنگ در شهر صدر، که توسط (مقتدا الصدر) رهبر شيعهُ ضد امريکائي ها و طرفدارانش در آنجا نفوذ دارند دارند، نه نفر کشته و چهارده نفر ديگر زخمي گرديد.

و در اثر بمگذاري ها و حمللات هاوان در چندين مسجد سني ها در بغداد، و ساحات نزديک آن، حد اقل هشت نفر به قتل رسيده است.

XS
SM
MD
LG