لینک های دسترسی

جلوگيري از يک توطئه دهشت افگني  درمسابقات پولو در پاکستان


مامورين پاکستان ميگويند عمال استخباراتي آن کشورشش تندرو مسلمانرا ، را که متهم بودند توطئه يک حمله را در حين اجراي مسابقات پولو دارند ، دستگيرکرده اند .

اين مظنونين بروز پنج شنبه در يورش بر يک منزل مسکوني در نزديکي شاندر، شهرک تماشائي واقع در ۳۵۰ کيلومتري شمال اسلام آباد دستگير شدند .

ده ها تن از سياحين خارجي و پاکستاني در اين شهر جهت اشتراک و يا تماشاي مسابقات پولو جمع شده اند .

XS
SM
MD
LG