لینک های دسترسی

تلفات ناشي از جنگ بين مليشياها در مقديشو افزايش مييابد


جنگ در پايتخت صوماليه که مليشياي اسلامي کوشش ميکند يک جنگ سالار محلي را مجبور به تسليمي سازد، تشديد شده است.

شاهدان عيني در مقديشو ميگويند امروز حد اقل ۲۲ نفر ديگر کشته شدند. بروز يکشنبه دران شهر حد اقل ۲۱ نفر کشته شدند.

صدها تن از باشندگان حوزه هاي کي چهار و کي پنج شهر در حالي از منازل شان فرار کردند که جوانب رقيب بر همديگر مرمي هاي هاوان و توپخانه شليک ميکنند.

عبدي اوالي قيب ديد، جنگ سالار محل، تا بحال از تابع شدن بصلاحيت شوراي محاکم اسلامي صوماليه امتناع ورزيده است. جنگجويان وفادار بمحاکم قبلاً در سال جاري قيب ديد و ساير جنگ سالاران را در جنگ روي کنترول مقديشو شکست داده بودند.

امروز رهبران حکومت انتقالي صوماليا گفتند با اعضاي تندرو تر شوراي محاکم ملاقات نخواهند کرد. قرار است حکومت و مقامات شوراي محاکم سر از روز شنبه در سودان مذاکره کنند.


XS
SM
MD
LG