لینک های دسترسی

تندروان اسلاميست مظنون در منطقۀ قبايلي پاکستان دو نفر را کشته اند


تندروان اسلاميست مظنون يک رهبر قبايلي طرفدار حکومت را در يک قريه در نزديک سرحد افغانستان بقتل رسانيده اند.

يک مامور محلي ميگويد افراد مسلح از فراز يک تپه در قريۀ بَبَرَه در منطقۀ قبايلي باجور بر منزل فتح خان گلوله باري کرده او و يک عسکر را بقتل رسانيدند که در وقت فراغت خود از اين رهبر قبيله ديدن ميکرد. يک شخص سومي که از اقارب فتح خان بود، مجروح شده است. اين مامور حکومت مسؤليت حمله را بدوش تندروان محلي و خارجي مخالف حکومت طرفدار امريکا در پاکستان انداخت.

اين حمله در تقريباً ۳۵ کيلومتري غرب خار، شهر عمدۀ منطقۀ قبايلي باجور، بوقوع پيوست. باجور منطقه ايست که به پناه دادن دهشت افگنان مظنون مرتبط به القاعده و رژيم سابق طالبان افغانستان شهرت دارد.

در ماۀ جنوري يک حملۀ هوائي ايالات متحده بر يک دهکده در باجور، ايمن الظواهري رهبر شماره دوي القاعده را هدف قرار داد. ايالات متحده نتوانست ظواهري را کشته و يا دستگير کند. دران حمله حد اقل ۱۳ باشندۀ دهکده کشته شدند.


XS
SM
MD
LG