لینک های دسترسی

حملات در بغداد بيش از ۳۰ عراقي را هلاک ساخت


باوجود تقاضاي صدراعظم عراق مبني بر خاتمه دادن بخشونت هاي فرقوي، يک سلسله حملات در داخل و اطراف بغداد بيش از ۳۰ نفر را کشته است.

قواي نظامي ايالات متحده گفت دو بم گزاري انتحاري و يک انفجار بم کنار جاده در نزديک منطقۀ سبز بغداد که ازان محافظت شديد ميشود، ۱۵ عراقي و يک فرد پوليس را هلاک ساخت.

افراد مسلح در دُره، يک محلۀ سني نشين پايتخت طي يک حملۀ ناگهاني بر يک موتر حامل جنازه اي که به شهر متبرک نجف برده ميشد، حد اقل ده نفر را کشته اند.

پنج نفر ديگر وقتي کشته شدند که افراد مسلح بر دفتر يک شرکت قراردادي عراقي در منطقۀ غربي منصور حمله کردند.

در يک واقعۀ جداگانه، قنسول عراق در شهر کرمان شاۀ ايران در نزديک منزلش در منطقۀ شيعه نشين اميل بغداد اختطاف گرديد.

بروز دوشنبه نوري المالکي، صدراعظم عراق از شيعيان و عرب هاي سني تقاضا کرد تا خشونت را خاتمه داده و در جنگ عليۀ دهشت افگني مانند برادر متحد شوند.


XS
SM
MD
LG