لینک های دسترسی

پاکستان مردي را که به سؤ قصد عليۀ مشرف متهم بود برائت داد


يک محکمه در پاکستان يک اسلاميست تندرو را که به سؤ قصد چهار سال قبل عليۀ پرويز مشرف، رئيس جمهور متهم بود، برائت داده است.

وکيل مدافع نويدالحسن ميگويد محکمه مؤکلش را بخاطر فقدان مدارک برائت داده است.

طبق ادعا حسن عضو گروۀ تندرو اسلامي حرکت المجاهدين العالمي است و در نومبر سال ۲۰۰۴ توقيف شده بود. او متهم بود که يک موتر مملو از مواد منفجره را در امتداد راهي در کراچي متوقف ساخته بود که قرار بود رهبر پاکستان در سال ۲۰۰۲ ازان عبور ميکرد.

آقاي مشرف در سال ۱۹۹۹ در يک کودتاي بدون خونريزي قدرت را بدست گرفت و از سال ۲۰۰۱ باينطرف از حد اقل سه سؤ قصد جان بسلامت برده است.

XS
SM
MD
LG