لینک های دسترسی

تحقيق کنندگان هندي در لاشۀ قطارهايي که دران بم منفجر شد در جستجوي مدارک هستند


من موهن سنگه صدراعظم هند ميگويد بم گزاري ديروزي در قطار آهن رشد اقتصادي کشور را بطي نخواهد ساخت و مردم هند در قبال اين حملات متحد هستند.

آقاي من موهن سنگه، طي بيانيۀ خطاب بملت از طريق تلويزيون بمدم هند خاطر نشان ساخت که دشمنان کوشش کردند به طلح و رفاه صدمه بزنند. او گفت آن دشمنان درک نميکنند که مردم هند عليۀ دهشت افگني متحد هستند.

او در حالي بيانيه ايراد کرد که تحقيق کنندگان در هند در جستجوي مدارک با رابطه بهويت مسؤلين يک سلسله انفجارات هم آهنگ در قطارهاي آهن بمبئي هستند که حد اقل ۲۰۰ نفر را کشته و ۷۰۰ تن ديگر را مجروح ساخته است.

حد اقل هفت بم در قطارهاي مزدحم شام سه شنبه در نزديک بمبئي، مرکز ايالت مهاراشترا، منفجر گرديد.

تا بحال کسي ادعاي مسؤليت نکرده است. قوماندان پوليس ايالت مهاراشترا ميگويد اين حملات خصوصيات گروۀ تندرو کشميري لشکر طيبه را دارد که مقر آن در پاکستان ميباشد. اما او ميگويد که تا وقتي گزارش جنائي تکميل نشده، قاطعاً گفته نميتواند چه کسي مسؤل بود.

لشکر طيبه و گروۀ حزب المجاهدين که يک گروۀ تندرو ديگر است دست داشتن درين حملات را تکذيب کرده و حملات را محکوم نموده اند.

نطاق وزارت خارجۀ هند از پاکستان تقاضا کرد تا جهت از بين بردن آنچه او زيربناي دهشت افگني در قلمرو تحت کنترول آن کشور خواند، قدم هاي عاجل بردارد.

XS
SM
MD
LG