لینک های دسترسی

پاکستان استيشن هاي غير قانوني راديوهاي اف ام را مسدود کرد


پاکستان بمنظور متوقف ساختن پخش افراطي گرائي مذهبي و روحيۀ مخالف دولت، بيش از ۱۵۰ استيشن راديوي اف ام را، مخصوصاً در مناطق قبايلي پشتون نزديک سرحد افغانستان مسدود ميکند و يا نشرات آنها را مختل ميسازد.

يک نطاق گفت ۹۴ استيشن بطور غير قانوني فعاليت نموده و نظرات مذهبي و سياسي خود شان را پخش ميکنند.

او گفت بقيۀ استيشن ها بعد ازان مسدود گرديدند که مقامات شکاياتي دريافت داشتند که بعضي از آنها نفرت فرقوي و احساسات ضد دولت را دامن ميزنند.

در ماۀ مارچ، حد اقل ۲۶ نفر بعد ازان در زدوخورد ها کشته شدند که يک ملا از يک استيشن راديو بمنظور تحريک افراد قبايلي جهت حمله بر فاميل هاي افغان استفاده کرد که در منطقه جانشين شده بودند.

کساني که با طالبان و القاعده همدردي دارند نيز تبليغات ضد حکومت را پخش ميکنند.

XS
SM
MD
LG