لینک های دسترسی

لاري جاني ميگويد ايران در توليد مواد سوخت ذروي مصمم است


ايران ميگويد باوجود تقاضا هاي بين المللي براي متوقف ساختن غني سازي يورانيوم در قلمرو آنکشور به ادامۀ آن مصمم ميباشد.

و علي لاريجاني مذاکره کننده امور ذروي ايران ايالات متحده را متهم ميسازد که تلاش دارد جلو راه حل از طريق مذاکره را بين تهران و غرب که در بن بست قرار دارد، بگيرد.

تلويزيون دولتي ايران بيانيه لاريجاني را امروز پنجشبه منتشر نموده که ميگفت ايران در نظر دارد کارخانه را براي توليد برق ذروي ايکه قدرت بيست هزار ميگاوات را داشته باشد اعمار کند قدرت اين کارخانه بقول لاريجاني به اندازه اي خواهد بود که ايران را قادر بسازد براي توليد مواد سوخت ذروي کارخانه هاي ذروي را خود کفا بسازد تا به تهيه کنندگان خارجي متکي نگردد.

XS
SM
MD
LG