لینک های دسترسی

قتل  تعداد ديگر ازطالبان  در ولايت جنوبي هلمند


يک مامور افغان ميگويد طي عمليات عليه شورشيان طالب در ولايت جنوبي هلمند ، قواي امنيتي ۱۹ طالب را قتل و ۱۷ تن شانرا دستگير کرده است .

کفيل والي هلمند «ملا امير ًخوند زاده » ميگويد دوتن ازگرفتنار شده ها جنگجويان پاکستاني اند . او ميگويد پليس افغان اين عمليدات را امروز يکشنبه درنزديکي لشکرگاه در مرکز ولايت هلمند براه انداخت .

امروزيکشنه در ولايت شرقي پکتيا واقع در سرحد پاکستان ، دو عسکر قواي اهتلاف برهبري ايالاتمتحده و يک عسکر افغان هنگامي زخمي شدند که يک گزمه مشترک بيک بم کنار جاده تصادم نمود .

دريک واقعه ديگر ، شورشيان طلب بر يک پوسته پليس افغان در ولايت غزني دراواخر روز شنبه حمله کرده سه تن از افراد پليس رابقتل رسانيدند.

در عين حال قواي اهتلاف برهبري ايالات متحده درمورد دو حمله انتحاري بم تحقيق مي کند که بروز شنبه در شهر قندهار دست داد . در ان حملات هشت تن بشمول دو عسکر کانادائي قواي اهتلاف کشته شدند و ۳۵ تن ديگر زخمي شدند .

يک مامور قواي اهتلاف گفت حمله کننده اولي موترحامل بم خودرا بيک عرده نظامي قواي اهتلاف کوبيد و دو عسکررا قتل و هشت تن ديگر را زخمي ساخت . دقايقي بعد يک منفجر کننده دومي بم بيک جمعيت از ناظرين نزديک شد و خودرا منفجر ساخت ،که بااين عمل او شش تن از اهالي ملکي بقتل رسيدند .

يوسف احمدي که خودرا سختنگوي طلبان معرفي کرد ،مسئوليت اين حملات را به نمايدنگي از طالبان ادعا کرد .

XS
SM
MD
LG