لینک های دسترسی

حملات مزيد طيارات اسرائيل برلبنان  و شليک بيشترراکت ذريعه حزب الله


طيارات جنگي اسرائيل بر چندين موضع لبنان براي دوازدهمين روز پيهم حمله کردند در حاليکه حزب الله راکتهاي بيشتري را بر شمال اسرائيل پرتاب نمود .

پليس اسرائيل ميگويد اين راکتها دو تن ازاسرائيلي هارا کشته و ۱۴ تن شانرا در شهر حيفا زخمي ساخته است .

در عين زمان ، طيارات هوائي اسرائيل در شهر هاي بيروت ، صايدا و تير و همچنان در وادي بيقاي لبنان حد اقل ۴ تن را به هلاکت رسانيده است

امير پيريتزوزير دفاع اسرائيل ميگويد اين حملات تا وقتي ادامه خواهد يافت که اسرائيل حزب الله رااز ناحيه سرحدي به دورراند . او ميگويد اسرائيل مايل است تعبيه قواي چند مليتي احتمالا قواي ناتو را در جنوب لبنان منحيث جز از يکراه حل بپذيرد .

در ساير انکشافات يک مامور حکومتي سوريه هشدار داده است هرگاه قواي زميني اسرائيل يک حمله بزرگ به لبنان را شروع و به جانب سوريه به حرکت افتد ،سوريه ممکن است به منازعه کشانيده شود .

XS
SM
MD
LG