لینک های دسترسی

مرمي هاي تانک اسرائيل بر غزه اصابت کرده شش نفر را بقتل رسانيد


کارمندان صحي فلسطيني ميگويند قواي توپخانۀ اسرائيل امروز شش نفر را در يک شهرک شمالي غزه بقتل رسانيد.

آنها ميگويند يک مرمي اسرائيلي در نزديک يک عمارت مسکوني در بيت لهيه منفجر شده سه نفر را بقتل رسانيد. اندکي بعدتر گلوله باري قواي توپخانه دو فلسطيني ديگر را هلاک ساخت. يک حملۀ سومي يک دختر پنج ساله را بقتل رسانيد.

مقامات نظامي اسرائيل ميگويند اردو بعد ازان اين مرمي ها را شليک کرد که تندروان فلسطيني حد اقل شش راکت را بر اسرائيل شليک نمودند.

از وقتي که اسرائيل بمنظور متوقف ساختن شليک راکت فلسطينيان و آزاد کردن يک عسکر اختطاف شدۀ اسرائيلي در ماۀ جون عمليات را در باريکۀ غزه آغاز کرد تا بحال بيش از ۱۰۰ نفر کشته شده اند.

هفتۀ گذشته اسرائيل به اهالي فلسطيني هشدار داد خانه هايي که دران اسلحه و يا تندروان مخفي ساخته شده اند، ممکن است مورد حمله قرار گيرد.

اسرائيل سال گذشته بعد از ۳۸ سال اشغال باريکۀ غزه، ازان منطقه خارج شد.

XS
SM
MD
LG