لینک های دسترسی

رايس ميگويد ايالات متحده در مورد رنج اهالي نگران است


کاندليزا رايس، وزير خارجۀ ايالات متحده ميگويد ايالات متحده در مورد رنج و الم مردم در سراسر شرق ميانه نگراني دارد.

اما رايس به تعقيب مذاکره با محمود عباس، رئيس ادارۀ فلسطيني موضوع تقاضا براي آتش بس فوري بين اسرائيل و مليشياي شيعۀ حزب الله را مطرح نکرد. درين منازعه تا بحال در حدود ۴۰۰ لبناني کشته و بيش از ۶۰۰ هزار لبناني ديگر پناه گزين شده اند.

رايس طي صحبت در مورد منازعۀ فلسطينيان و اسرائيل گفت ايالات متحده به راۀ حل دو دولت فلسطيني و اسرائيل در پهلوي همديگر متعهد ميباشد.

رايس به تعقيب مذاکره با ايهود اولمرت، صدراعظم اسرائيل با آقاي عباس ملاقات کرد. رايس که در پهلوي رهبر اسرائيل ايستاده بود اين موقف ايالات متحده را تکرار کرد که توقف خصومت بايد با شرايط صلح قابل دوام همراه باشد. آقاي اولمرت گفت اسرائيل مصمم است به جنگ خود عليۀ حزب الله ادامه بدهد.

رهبران عرب خواستار آتش بس فوري بدون قيد و شرط شده اند.

ملک عبدالله، پادشاۀ عربستان سعودي امروز طي بيانيه اي گفت اگر صلح بخاطر تکبر اسرائيل ناکام ميشود يگانه راۀ ديگر جنگ خواهد بود. واضح نبود که آيا او جنگ را پيشگوئي ميکرد و يا خواستار آن ميشد.

در عين زمان، روزنامۀ واشنگتن پوست گزارش ميدهد که رايس ديروز در جريان مذاکرات با مامورين لبناني در بيروت پلان ختم خشونت را ارائه کرد.

روزنامه نوشته است که اين پلان خواستار استقرار يک قواي بين المللي، احتمالاً تحت رهبري ناتو، در يک منطقۀ حايل در داخل خاک لبنان ميشود.


XS
SM
MD
LG