لینک های دسترسی

حکومت ايتاليا منظوري تمويل ماموريت نظامي را در افغانستان از پارلمان بدست آورد


حکومت چپ اعتدالي ايتاليا دومين منظوري تمويل ماموريت نظامي آن کشور را در افغانستان طي دومين روز راي گيري از مجلس سنا بدست آورد.

اين لايحۀ امروزي باوجود اعتراض بعضي از اعضاي چپ افراطي ائتلاف رومانو پرودي، صدراعظم و محافظه کاران مخالف حکومت، بودجۀ تمام ماموريت حفظ صلح عساکر ايتاليائي در افغانستان را به راي اعتماد مجلس سنا ارتباط داد.

آقاي پرودي در راي گيري امروزي با ۱۶۱ بمقابل صفر پيروز شد. محافظه کاران مخالف حکومت تحت رهبري سلڤيو برلوسکوني، صدراعظم سابق از راي دادن امتناع ورزيدند. بروز پنجشنبه آقاي پرودي در يک راي اعتماد مشابۀ مجلس سنا برنده شد که صرف بر تمويل ماموريت صلح در افغانستان متمرکز بود.

ائتلاف آقاي پرودي در مجلس سنا صرف دو کرسي بيشتر دارد. اگر او راي اعتماد نمي گرفت مجبور ميشد انتخابات جديد را اعلام کند.

XS
SM
MD
LG