لینک های دسترسی

جنگ هاي شديد بين ببرهاي تامل و عساکر حکومتي در سري لانکا


۷ عسکر سري لانکا ، ۳۵ شورشي تامل در حالي کشته شدند که شورشيان ميگويند آتش بس وجود ندارد.

قواي نظامي سري لانکا ميگويد جنگ هاي شديد بين ببرهاي تامل و عساکر حکومتي که کوشش دارند انسداد يک نهر آبياري را در شمال شرق آن کشور رفع کنند، حد اقل هفت عسکر و ۳۵ شورشي بجا گذاشته است.

در حاليکه عساکر بسوي يک منطقۀ تحت کنترول شورشيان پيشروي ميکنند، رهبر جناح سياسي ببرها در منطقۀ شرقي ترينکومالي گفت آتش بس چهار ساله با حکومت ديگر وجود ندارد. او حملات اردو را مسؤل بازگشت اجباري جنگ داخلي خواند. اما کولمبو ميگويد به متارکه متعهد است.

يک نطاق مراقبين اروپائي آتش بس گفت شورشيان امروز به آنها نامه اي فرستاده و ميگويند شايد بر قواي حکومتي حملات متقابل را انجام دهند. اما او گفت دران نامه در مورد ترک آتش بس چيزي گفته نشده است.

XS
SM
MD
LG