لینک های دسترسی

افراد مسلح ۲۵ نفر را در بغداد اختطاف کردند


مقامات عراقي ميگويند افراد مسلح که يونيفورم پوليس عراق را بتن داشتند حد اقل ۲۵ نفر را امروز در يک منطقۀ مزدحم بغداد اختطاف کردند.

آنها ميگويند اختطاف شدگان شامل رئيس اتاق تجارت عراق و ۱۱ کارمند آن سازمان است. شاهدان عيني ميگويند افراد مسلح اختطاف شدگان را توسط ۱۵ موتر جيپ انتقال دادند.

اين اختطاف هاي دسته جمعي تازه ترين واقعه در يک سلسله اختطاف ها در سراسر بغداد ميباشد. بسياري از اختطاف ها توسط کساني صورت گرفته که يونيفورم پوليس عراق را بتن داشتند.

در ساير خشونت ها، امروز شورشيان در حملات در سراسر عراق حد اقل ۱۶ نفر را کشتند. در يک حمله، يک بم گزار انتحاري در يک پوستۀ نظارت در نزديکي شهر شمالي موصل چهار عسکر عراقي را بقتل رسانيد.

XS
SM
MD
LG