لینک های دسترسی

وزراي خارجه کشور هاي عضو انجمن همکاري منطقوي جنوب آسيا روي تجارت مباحثاتي را انجام دادند


وزراي خارجه کشور هاي عضو انجمن همکاري منطقوي جنوب آسيا يا سارک مذاکرات دوروزه شانرا روي تجارت ، امنيت و موضوعات اجتماعي امروز آغاز کردند

خانم خالده ضيا ، صدراعظم بنگله ديش ، جلسه را امروز سه شنبه در شهر داکه افتتاح کرد. آژانس خبررساني اسوشيتد پرس از قول وي گزارش ميدهد که گفته است انجمن بايد عوامل واقعي بالقوه خود را ، آشکارا نمايد تا منطقه بتواند نقشي را که در احياي مجدد آسيا مقروض است انجام داده باشد

بروز دوشنبه شيام َسَرن وزير خارجه هند و همتاي پاکستاني اشت رياض احمد خان در حاشيه اين کانفرانس ملاقات کردند. آنها تعهد خود را براي پيشبرد عمليه صلح بين دوکشور ، تجديد نموده گفتند که بايد اين عمليه بخاطر انفجارات بم بتاريخ يازدهم جولاي در شهر بمبي به عقب برنگردد


XS
SM
MD
LG