لینک های دسترسی

فيدل کسترو قدرت را مؤقتا از دست داده است و قصر سفيد ناظر اوضاع است  


حکومت جارج بش ميگويد بعد از انکه فيدل کاسترو رئيس جمهور کيوبا قدرت را بطور مؤقتي به برادر خود تسليم نموده تا تحت عمل جراحي قرار بگيرد ، محتاطانه ناظر اوضاع در کيوبا ميباشد

نطاق قصر سفيد ميگويد که مامورين ايالات متحده در مورد وضع صحي آقاي کاسترو زياد نمي انديشد اما به مساعي در راه آزادي کيوبا ادامه خواهد داد

اتباع کيوبا بعد از آن منتظر خبري در مورد صحت رئيس جمهور فيدل کاسترو هستند که وي براي اولين بار طي پنجاه سال حکمروايي از قدرت دست کشيده است

نطاق رهبر کيوبا بيانيه ايرا بروز دوشنبه قرائت کرده گفت که اين انتقال صلاحيت ، مؤقتي ميباشد . در بيانيه گفته شده است که آقاي کاسترو ، بعد از عمليات در اثر خونريزي جهاز هاضمه ناشي از فشار کار چند هفته را استراحت خواهد نمود

راهول کسترو ، برادرش که جانشين وي شده است صلاحيت هاي رياست جمهوري و رهبري حزب کمونيست را بعهده خواهد گرفت

تبعيدي هاي کيوبايي که در ميامي ايالت فلوريداي ايالات متحده بسر ميبرند از خبر بيماري رئيس جمهور کيوبا با رقص و پايکوبي در جاده ها شهر هاواناي کوچک ، جشن گرفتند

فيدل کاسترو در همين ماه هشتاد ساله ميشود . وي بصورت فزاينده اي در سالهاي اخير نحيف بنظر ميرسيد . شايعاتي وجود دارد که وي به بيماري پارکنسن يا بيماري فلج تدريجي وجود ، مبتلا گرديده است .

XS
SM
MD
LG