لینک های دسترسی

شخص يازدهم با رابطه به انفجارات در قطارهاي آهن بمبئي دستگير شد


پوليس در کشمير هند يک محافظ خصوصي را به سؤ ظن داشتن نقشي در انفجارات ماۀ گذشته در قطارهاي آهن بمبئي دستگير کرده است.

پوليس ميگويد عبدالحميد ۳۲ ساله بروز پنجشنبه در قريه اش در نزديک خط کنترول آتش بس که هند و پاکستان را در منطقۀ کشمير جدا ميکند، دستگير شد.

پوليس ميگويد او بخاطري توقيف شد که متخصصين جنائي کارت هويت او را در يکي از هفت محل انفجارات ۱۱ جولاي يافتند. دران انفجارات تقريباً ۲۰۰ نفر کشته شدند.

حميد يازدهمين شخصي است که بارابطه به انفجارات قطار آهن توقيف ميشود. دران انفجارات بيش از ۷۰۰ نفر مجروح شدند.

مقامات امنيتي هند ميگويند آنها سؤ ظن دارند که دهشت افگنان داخلي و تندروان اسلاميست مقيم پاکستان دران حملات مهلک دست داشتند. آنها گروۀ تندرو لشکر طيبۀ مقيم پاکستان و يک جنبش ممنوعۀ محصلين هندي را قلمداد کرده اند.

XS
SM
MD
LG