لینک های دسترسی

قواي تازه نفس ايالات متحده در بغداد گزمه را آغاز کردند


قواي تازه نفس ايالات متحده در عراق به گزمه شان در جاده هاي بغداد امروز يکشنبه آغاز کردند که بخشي از اقدامات عمده براي کاهش تشدد هاي شديد فرقوي در پايتخت عراق ميباشد

تقريبا سه هزار و هفتصد عسکر از از فرقه ۱۷۲ سترکر به بغداد بعد از ختم ماموريت شان در شمال عراق ارسال شدند

قواي تازه در بعضي از بخشهاي بسيار متشدد شني نشين در غرب بغداد مستقر ميشوند

عراق در يک موج از تشدد هاي فرقوي بين شيعيان و عرب هاي سني از ماه فبروري به اين طرف روبرو ميباشد تعبيه عساکر بيشتر بدين معني است که تعداد قواي ايالات متحده در عراق به تقريبا ۱۳۰ هزار عسکر ميرسد

XS
SM
MD
LG