لینک های دسترسی

Breaking News

کانداليزا رائيس اميدوار است که راي گيري روي قطعنامه اسرائيل لبنان طي چند روز صورت بگيرد


کانداليزا رائيس وزير خارجه ايالات متحده ميگويد که اميدواراست راي گيري طي چند روز آينده روي قطع نامه ملل متحد براي ختم جنگ بين اسرائيل و تندروان حزب الله صورت بگيرد

وي ميگويد که اين قطعنامه اولين گام مهم براي ختم حملات وسيع ميباشد وعلاوه کرد اما زد و خورد هاي کوچک ادامه پيدا خواهد کرد

شوراي امنيت ملل متحد امروز يکشنبه بارديگر جلسه ميکند تا روي مسوده قطعنامه اي غور کند که متوقف ساختن کامل عمليات خصمانه بين اسرائيل وحزب الله را در لبنان تقاضا ميکند

راي گيري در مورد مسوده اي که توسط ايالات متحده و فرانسه ترتيب شده است در روزهاي آينده صورت خواهد گرفت

مساعي شوراي امنيت ، ختم فوري حملات حزب الله را بر اسرائيل نموده و توقف عمليات نظامي تهاجمي را توسط اسرائيل تقاضا ميکند و همچنان بر خلع سلاح تمام گروههاي مسلح در لبنان اصرار ميورزد

مطبوعات دولتي ايران گزارش ميدهد که محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران به همتاي بشارالاسد رئيس جمهور سوريه روي مساعي ميانجگري از طريق تلفون مباحثاتي را انجام داده است

در دمشق بشار الاسد نيز مذاکراتي را با عَمرموسي منشي عمومي جامعه عرب در مورد راههاي ختم جنگ ، انجام داده است

مامورين لبنان از قطعنامه انتقاد کرده گفتند در تقاضاي تقاضاي بيرون کشيدن عساکر اسرائيلي ناکام است

XS
SM
MD
LG